Det första nya numret av den svenska Star Wars-serietidningen på nästan ett år släpptes i veckan. Berättelsen kallas Empire: Betrayal och handlar om Darth Vader, Kejsaren och maktlysstna officerare inom Imperiet, bara några veckor innan Star Wars: Episod IV.

Förutom serien innehåller tidningen även insändare och en artikel av översättare, och numera redaktör, Janne Helander.