Originaltitel: Star Wars: From the Adventures of Luke Skywalker
Författare:

Alan Dean Foster (tillerkänd George Lucas)

Översättare:

Hans Granqvist

Utgivningsdatum:

1977

1978 (andra tryckningen)

Förlag:

Tiden

Bindning: Pocket
Antal sidor: 213
ISBN: 9155021921
Noterat: Även utgiven 1997 som Stjärnornas krig.