Format: Windows
Genre: Strategi
Utvecklare:

LucasArts

Ronlin Entertainment

Utgivare:

LucasArts

Utgivningsdatum:

2000