Format: Windows
Genre: Strategi
Utvecklare: Petroglyph Games
Utgivare: LucasArts
Åldersgräns: Från 12 år
Utgivningsdatum:

21 september 2007