Format: Windows
Genre: Strategi
Utvecklare: Coolhand Interactive
Utgivare: Rebellion
Åldersgräns: Från 11 år
Utgivningsdatum:

28 februari 1998