serietidningar
Nummer: Star Wars #1 2005
Serier:

Star Wars: Republic - The Battle of Jabim

Star Wars: Republic - Enemy Lines

Star Wars: Republic - Hate and Fear

Redaktör:

Janne Helander

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Kev Walker

Utgivningsdatum:

22 februari 2005

Försäljningspris: 59 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 148 sidor

serietidningar
Nummer: #2 2003
Serier:

Star Wars: Republic - Sactifice

Star Wars: Republic - The Defense of Kamino

Star Wars: Republic - The New Face of War

Redaktör:

Janne Helander

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Patrick Blaine

Batt

Utgivningsdatum:

14 oktober 2003

Försäljningspris: 49 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 132 sidor
Noterat: Serietidningen lades på is efter detta nummer. Den blev dock inte formellt nedlagd.

serietidningar
Nummer: #1 2003
Serier:

Star Wars: Empire - Betrayal

Redaktör:

Janne Helander

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Brian Horton

Utgivningsdatum:

8 juli 2003

Försäljningspris: 45 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 100 sidor
Noterat: Efter föregående års höga försäljningssiffror överlevde serietidningen nedläggningshotet.

serietidningar
Nummer: #2 2002
Serier:

Star Wars: Jedi Quest

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Pop Mahn

Norman Lee

Utgivningsdatum:

23 juli 2002

Försäljningspris: 39 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 100 sidor
Inkluderat: Klistermärken
Noterat: Serietidningen var vid detta nummers utgivning nedlägningshotad och dess framtid beslutades beroende på 2002 års försäljning vilken var mycket god.

serietidningar
Nummer: #1 2002
Serier:

Star Wars: Klonerna Anfaller

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Tsuneo Sanda

Utgivningsdatum:

26 april 2002

Försäljningspris: 49 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 148 sidor

serietidningar
Nummer: #5 2001
Serier:

Thank the Maker

Star Wars: Qui-Gon & Obi-Wan - Last Stand on Ord Mantell

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Kilian Plunkett

Utgivningsdatum:

13 november 2001

Försäljningspris: 41 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 84 sidor

serietidningar
Nummer: #4 2001
Serier:

Star Wars: Jedi rådet

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Davidé Fabbri

Utgivningsdatum:

21 augusti 2001

Försäljningspris: 45 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 100 sidor

serietidningar
Nummer: #3 2001
Serier:

Yaddle's Tale: The One Below

A Summer's Dream

Hoth

Lando's Commandos: On Eagles' Wings

 

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Andrew Robinson

Utgivningsdatum:

21 juni 2001

Försäljningspris: 35 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #2 2001
Serier:

Star Wars: Darth Maul (del 2 av 2)

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Drew Struzan

Utgivningsdatum:

29 april 2001

Försäljningspris: 35 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #1 2001
Serier:

Star Wars: Darth Maul (del 1 av 2)

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Drew Struzan

Utgivningsdatum:

2 februari 2001

Försäljningspris: 35 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #6 2000
Serier:

Moment of Doubt

A Death Star Is Born

Sand Blasted

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Kilian Plunkett

Utgivningsdatum:

7 december 2000

Försäljningspris: 35 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor
Noterat: Inkluderar den näst sista sidan av serien "Kapten Tarpals död" som saknades i #5 2000.

serietidningar
Nummer: #5 2000
Serier:

Star Wars: Kapten Tarpals död

Star Wars: Lady Luck

Star Wars: Tre mot en galax

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Dave Dorman

Utgivningsdatum:

27 oktober 2000

Försäljningspris: 31 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor
Noterat: Näst sista sidan av "Kapten Tarpals död" saknas. Sidan publicerades senare i #6 2000.

serietidningar
Nummer: #4 2000
Serier:

Star Wars: Vader's Quest (del 1 av 2)

Star Wars: Vader's Quest (del 2 av 2)

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Dave Gibbons

Angus McKie

Utgivningsdatum:

4 september 2000

Försäljningspris: 31 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 100 sidor
Noterat: Dubbelnummer med hela "Vader's Quest", nu med rätt sidorning och till priset av ett enkelnummer.

serietidningar
Nummer: #3 2000
Serier:

Star Wars: Vader's Quest (del 1 av 2)

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Dave Gibbons

Angus McKie

Utgivningsdatum:

26 juli 2000

Försäljningspris: 31 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor
Noterat: Numret skulle ursprungligen ha släppts 13 juni 2000 men blev försenat. Sidordningen är fel p.g.a. ett tryckerifel. Den rätta sidorningen är 1–3, 22, 19, 6–15, 26, 23, 18, 5, 20–21, 4, 17, 24–25, 16, 37, 28–29, 36, 49, 32–33, 48, 35, 30, 27, 38–47, 34, 31, 50–52.

serietidningar
Nummer: #2 2000
Serier:

Utrotning (del 2 av 2)

Star Wars: Rutin

Star Wars: Incidenten vid Horn Station

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Claudio Castellini

Utgivningsdatum:

18 april 2000

Försäljningspris: 31 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #1 2000
Serier:

Livet, Döden och den Levande Kraften

Mara Jade: En natt på sta'n

Skippy, Jedi-roboten

Utrotning (del 1 av 2)

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Igor Kordey

Utgivningsdatum:

29 februari 2000

Försäljningspris: 31 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #6 1999
Serier:

Star Wars: Episod I - Drottning Amidala

Star Wars: Episod I - Qui-Gon Jinn

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Timothy Bradstreet

Utgivningsdatum:

16 november 1999

Försäljningspris: 31 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #5 1999
Serier:

Star Wars: Episod I - Anakin Skywalker

Star Wars: Episod I - Obi-Wan Kenobi

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Timothy Bradstreet

Utgivningsdatum:

21 september 1999

Försäljningspris: 31 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #4 1999
Serier:

Star Wars: Episod I - Det mörka hotet

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Hugh Fleming

Utgivningsdatum:

augusti 1999

Försäljningspris: 39 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 100 sidor
Inkluderat: Klistermärken

serietidningar
Nummer: #3 1999
Serier:

Star Wars: Dark Force Rising (del 3 av 3)

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Mathieu Lauffray

Utgivningsdatum:

1 juni 1999

Försäljningspris: 31 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #2 1999
Serier:

Star Wars: Dark Force Rising (del 2 av 3)

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Mathieu Lauffray

Utgivningsdatum:

6 april 1999

Försäljningspris: 29 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #1 1999
Serier:

Star Wars: Dark Force Rising (del 1 av 3)

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Kilian Plunkett

Utgivningsdatum:

1999

Försäljningspris: 29 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #5 1998
Serier:

Star Wars: Heir to the Empire (del 3 av 3)

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Mathieu Lauffray

Utgivningsdatum:

1998

Försäljningspris: 29 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #4 1998
Serier:

Star Wars: Heir to the Empire (del 2 av 3)

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Mathieu Lauffray

Utgivningsdatum:

13 oktober 1998

Försäljningspris: 29 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor

serietidningar
Nummer: #3 1998
Serier:

Star Wars: Heir to the Empire (del 1 av 3)

Redaktör:

Janne Eriksson

Översättare:

Janne Helander

Textare: Janne Helander
Omslagstecknare:

Mathieu Lauffray

Utgivningsdatum:

18 augusti 1998

Försäljningspris: 29 kr
Förlag:

Egmont Serieförlaget

Antal sidor: 52 sidor